Dränering

Välkomna att kontakta oss för offert eller för att diskutera det Ni vill ha utfört. Lång erfarenhet av branschen har gett oss bred kunskap – allt går att lösa!

behöver du tänka på när du ska bygga en stenkista för dränerings- och till en stenkista leder man både dagvatten och dränering. Vi göra det – allt går att lösa!

Låt oss dränera ditt hus så att ni får tid över till det goda i livet.

Vi utför alla typer av dränering

 • Grundisolering
 • behåll värme
 • stäng ute fukt
 • dränering Isolering
 • Isolera och dränera källare
 • Isolera och dränerahusgrund utifrån
 • dagvattenkassetter

 • Fuktproblem
 • Infiltration Stenkista och Avlopp
 • Underjordiska dräneringssystem
 • Installera ett dräneringssystem i marken
 • Bygg en stenkista
Akam-Åkeri-Dränering

Dränering Dränering Dränering Vi erbjuder dränering av tomt och husgrunder i Göteborg året runt.
Vi har många års erfarenhet av dräneringsarbeten och våra specialister har kunskapen att hitta rätt lösningen för dina behov. En väl genomförd dränering sparar dig pengar.
Kontakta oss för att få mer information eller för att boka ett möte.
Dränering omfattas av

Behövs hjälp?