Snöskottning

Vi erbjuder professionella snöskottningstjänster

Tjänster

Vårt team av erfarna snöskottare är utrustade med modern utrustning för att effektivt utföra snöskottningstjänster

  1. Snöskottning av parkeringsplatser: Vi ser till att era parkeringsplatser är fria från snö och is, vilket underlättar för era anställda och kunder att parkera sina fordon.

  2. Trottoar- och gångbaneskottning: Vi ansvarar för att hålla trottoarer och gångbanor framkomliga och säkra för allmänheten. Detta minskar risken för olyckor och underlättar gångtrafiken.

  3. Vägskottning: Vi tar hand om snöskottning på vägar och ser till att de är farbara och säkra för trafik. Detta är särskilt viktigt för att underlätta transporter för företag och kommuner.

  4. Halkbekämpning: Utöver snöskottning erbjuder vi även halkbekämpningstjänster för att minska risken för halkolyckor. Vi använder effektiva metoder och material för att säkerställa att ytor är halkfria.

"Vi har lång erfarenhet och kompetens inom snöskottningsbranschen och kan skapa anpassade lösningar för era specifika behov och krav. Vårt team av erfarna snöskottare är utrustade med modern utrustning för att effektivt utföra snöskottningstjänster."

Kontakta

Kontakta oss idag för att få mer information om våra snöskottningstjänster och begära en offert. Vi ser fram emot att hjälpa er att hålla era områden snöfria och säkra under vintermånaderna.

Top of page